Fjärrlånestatistik

Bibliotekssigel:

KABI KABL KABO KAGE KAGG KAGS KAHO KAL
KAL1 KALA KALH KALI KALL KAMA KAMS KANT
KAPL KAR KARL KARO KARR KAS KASJ KASK
KATB KATE KATG KAV KAVL KBB KBRO KBSJ
KD KDIG KEMI KENO KF KFI KGA KGG
KGY KGYM KHB KHKB KHN KI KILA KILS
KIMB KIRHD KISA KISB KIV KKA KKH KKOC
KLA KLB KLD KLD1 KLIP KLOV KMB KMH
KMS KNIV KO KOB KOBI KOMB KOMF KOMK
KOMM KOMS KOMV KONK KOPB KOPP KOR KORR
KPS KRA KRGY KRH KRHE KRI KRI1 KRIA
KRID KRIO KRIS KRIÄ KRJO KRKB KROK KRS
KRSU KSB KSBC KSH KSHU KSSB KUAN KUB
KUBI KUGY KULL KUML KUN KUNG KUSB KUSJ
KUVA KVAN KVB KVH KVOS KVS KVUX KVÄN
KYBI KYRK KÄLA KÄVL KÅGE KÖPB