Fjärrlånestatistik

Första bokstav i sigel:

2 3 4 5 6 8 9 A B C D E
F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z Ö Å Ä
Ö