Fjärrlånestatistik

Organisationsidentitet:

N NAI NALT NASB NASS NBMU NDI NEB
NF NFO NFS NHVH NIC NJUD NMFB NNOA
NO NOB NODI NOF NOLA NOPL NORA NORB
NORE NORH NORR NORS NOS NR NSN NUB
NV NYBR NYGB NYKB NYKO NYKS NYKV NYST
NoF